top of page
IMG_6295.JPG

СУДОВА ПРАКТИКА

В Конституції України закріплено, що права і свободи людини і громадянина захищаються судом.

Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Будь-яка особа, що вважає своє право порушеним, має можливість звернутися за судовим захистом та доводити свою правоту.

Так, статтею 124 Конституції України встановлено, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами.

Юрисдикція судів поширюється на всі правовідносини, що виникають у державі. Це означає, що право особи (громадянина України, іноземця, особи без громадянства, юридичної особи) на звернення до суду за вирішенням спору не може бути обмежене законом, іншими нормативно - правовими актами.

Сутність судового захисту полягає в забезпеченні реальності правовідносин в суспільстві та надання їм сили державного примусу.

element_01_edited.png
element_02.png
element_01.png
logo_gold_white.png

Надаємо послуги

element_01_edited.png
element_02.png
element_01.png

Складання претензій

element_01_edited.png
element_02.png
element_01.png

Складання заяв та інших процесуальних документів

element_01_edited.png
element_02.png
element_01.png

Складання позовної заяви

element_01_edited.png
element_02.png
element_01.png

Складання процесуальних документів в ході розгляду судової справи

element_01_edited.png
element_02.png
element_01.png

Складання апеляційної скарги

element_01_edited.png
element_02.png
element_01.png

Складання касаційної скарги

element_01_edited.png
element_02.png
element_01.png

Участь у судовому засіданні

IMG_6295.JPG
bottom of page